VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 20 December 2023 13:04:52

0 Yorum

Kez Okundu.

Modern Ücretli Kölelik

MODERN ÜCRETLİ KÖLELİK

H24/ Makale/ Mehmet Ali BİÇER 

Hayatını karın tokluğu ile sürdürmeye çalışan, insanca yaşamayı bilemeyen aciz, çaresiz ve tutunacak bir “Ekmek Kapısı” arayan, toplumun genelde küçümsediği bazen de aşağıladığı insan kitlesine “Modern Ücretli Kölelik” denir. Temel hak ve özgürlüklerden yoksun bu köleler “Modern Çağdaş Dünyada” eski statüsü değişmiş ve ücretli konuma dönüşmüştür. Kölelikle mücadele eden tek sistem İslâm Dini’dir. Bu üstün ideal ancak, “Allah’a ve Ahiret Gününe” tam teslim olmuş bilgili, örgütlü, ferasetli, şuurlu müslümanlar ile sağlanabilir.

YAŞANMIŞ BİR ÖRNEK

Hazreti Ebubekir Sıddık (R.A.) yüz deve karşılığında Hazreti Bilâl’i Habeşi (R.A.)’ı satın almış ve hiçbir karşılık beklemeden hemen özgürlüğünü sağlamıştır. Günümüz Türkiye’sinde bir kurbanlık deve ortalama yüzbin lira ederse, yüz deve on milyon Türk Lirası eder. Bugün bir kişi isterse, on milyon vererek on ücretli köleyi özgürlüğüne kavuşturabilir. Hazreti Bilâl’i Habeşi (R.A.) “Mekke’nin Fethinde” Kâbe’nin üzerine çıkarak “Ezan’ı Şerif” okumuş olması, eski bir kölenin önemsendiği, ödüllendirildiği ve toplum nazarında değer verildiğinin kanıtıdır.

ABDESTLİ KAPİTALİST

Seküler yaşam tarzı ve modern hayat “Abdestli Kapitalist” oranını maalesef arttırmıştır. Parayı nereden ve nasıl kazandığı ile nerelere harcadığının pervasızlığı, kul hakkı ve yetim malı yemenin umursamazlığı, kendi yediğinden yedirmeyen, çalıştırdığı emekçinin ücretini hakkıyla ödemeyen, egoist “Defolu Müslümanlar” aymazlığının yanında yalan, aldatma, karaborsa, fahiş fiyat, yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma gibi davranışlar ile insanların İslâm Dini’nden uzaklaşmasına agnostik, deist ve ataist olmalarına neden olmaktadır.

FİRAVUN’UN KÖLE DÜZENİ

https://www.4x4bet123.com/ https://www.4x4bet123.com/

Diktatör, zalim ve sömüren yöneticilerin genel ünvanına Firavun denir. Firavun’un Köle Düzeninde psikolojik baskı, sübliminal mesaj, karşı propaganda, suçlama, fiziki baskı, hapis, işkence, öldürme, hatta soykırım söz konusudur. Umutları kırmak, özgüveni bitirmek, beyinleri iğdiş etmek, mankurt yapmak vardır. İdrak edemeyen ve olaylar arasında bağ kuramayan aciz, çaresiz, aşırı unutkan bu insanlar “Açlık ve Yoksulluk Sınırında” hayata tutunmaya çalışmakta, bir lokma bir hırka karşılığında sevinmekte hatta Firavun’u alkışlamaktadırlar.

SINIFSIZ ADİL DÜZEN

Bir toplumda, varlıklı ve yoksul arasındaki mesafe açılırsa, sosyal sınıf farkı belirginleşmeye başlar, bir avuç zengin azınlık israf ve sefahat içinde yüzerken, yoksullar zorunlu ihtiyaçlardan yoksun kalırsa, yoksulların kalplerine nefret ve düşmanlık tohumları ekilmiş olur. Böylece toplum düzeni bozulmaya, çürümeye daha sonra da kokmaya başlar. Mahalleler sınıflara ayrışmamalı, zengin ve fakir ayni semtte birlikte yaşamalıdır. Hazreti Muhammed (S.A.V.), sınıfsız toplumun şifresini vermiş “Müminler, bir tarağın dişleri gibi eşittir” demiştir.

ÜCRETLİ KÖLE, GARİBANDIR

İslâm’ın ahlâk anlayışında, zenginler yoksul akrabaları korur ve elinden tutarlar. Yardımlaşma umudu kesilirse, “Sosyal Devlet” devreye girer. İslâm, köleliğin yok edilmesi için emir ve tavsiyelerde bulunmuş, keffaret cezalarında ilk sıraya “kölenin Özgürlüğü” konmuştur. Hazreti Muhammed (S.A.V.)’in Hadis’i Şerif’inde; “Üç şeyi yapan müslümanın imanı olgundur. Ailesine hizmet eden, fakirler arasında oturan, işçisi ile birlikte sofrada yemek yiyendir.”

KÖLE DÜZENİNİN OMURGASI

Modern Kapitalizm, insanların sömürülmesi için “Ücretli Köle Düzeni” kurar. Bunu korku, işsizlik, borç, açlık, faiz, vergi, pahalılık ve umutsuzluk ile yapar. Müslüman; Sömürünün her çeşidine karşıdır. “Adil Ekonomik Düzen” kurulmadıkça halkın çoğunluğu modern ücretli köledir.

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER