VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 08 June 2024 00:13:19

0 Yorum

Kez Okundu.

Yeni Dünya Vakfı Kurban Zamanı

KURBAN

Vacip kurban bağışlarınız için banka hesabımıza “ İSİM SOYİSİM AFRİKA KURBAN TLEFON NO” bilgilerini yazarak ödeme yapmanız gerekmektedir. Vekaletlerinizi alabilmemiz ve kesim – dağıtım görüntülerini sizlere ulaştırabilmemiz için telefon numaranızı muhakkak yazmalısınız. GAZZE Gazze bağışlarınız için bağışlarınızı "GAZZE" açıklaması ile yatırmanız yeterli olacaktır.

YENİ BİR DÜNYA VAKFI İBAN NO TR39 0001 5001 5800 7323 9032 45

YENİ BİR DÜNYA VAKFI HAKKINDA BİLGİ

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 12 Kasım 2023 tarihinde vakfımızın kuruluş resepsiyonu gerçekleştirdik. Yeni Bir Dünya kurmak için vermiş olduğumuz sözü gerçekleştirmek için çıkmış olduğumuz bu yolda, ilk çalışmamızı "Erbakanın Mirası ve Hedefi - Yeni Bir Dünya kurmak" konulu panel ile gerçekleştirdik. Bu panel ile bir ilke imza atarak Filistin ve Doğu Türkistan'ımızı iki mazlum, mahsun ve işgal edilmiş coğrafyamızı aynı masada buluşturduk.

Daha sonrasında yapmış olduğumuz lobi faaliyetleri ile ülkemizde bu iki Coğrafyayı aynı anda anılır gelmesi için çalışmalar icra ettik. Bugün toplum nezdinde islamcı olarak bilinen stklar Filistin ile beraber Doğu Türkistan'ı anarken, türkçü olarak bilinen stklar da Doğu Türkistan ile Filistin'i beraber anmaya başladılar. Öyle ki çalışmalarımız Diyanetten de olumlu karşılık bularak Cuma hutbelerinde iki coğrafyamız aynı anda anılır oldu.

Bizler baş parmaklarımız havada, Merhum Cennetmekan Erbakan Hocamıza "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurmak için verdiğimiz söz hayat bulsun diye kurmuş olduğumuz bu vakıfta hedefimiz Bugün ki köle düzenini yıkmak (LA İLAHE) ve YENİ BİR DÜNYA kurmaktır (İLLALAH). YENİ BİR DÜNYA VAKFI NEYİ AMAÇLAR? Vakıf senedimizde amaçlarımız açık bir şekilde dile getirilmiştir.

(Gençlik)

Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı örnek nesiller yetiştirmek, yetiştirilmesine katkı sağlamak.

(Aile)

Huzurun, güvenin, merhametin kaynağı, toplumların temel taşı olan ailenin her türlü erozyondan korunmasını sağlamak, eşlerin birbirini tamamladığı, çocukların özveri ile yetiştirildiği aile yapılarının kurulmasına, asli yapısında kalmasına ve gelişmesine katkı sağlamak. Haneleri “Hane-i Saadet”in şubesi haline getirmek.

(Fıtrat)

Başta insan olmak üzere hayvan ve bitkilerin fıtratına aykırı değişimlerinin karşısında olmak ve fıtratı korumak,

(Helal)

İş, aş ve eşte helalin önünü açmak, helale yapılan her türlü saldırıya karşı çıkmak, ve helalin korunması, haramın ortadan kalkması için gerekli çalışmaları yapmak,

(Sağlık)

Başta insanımız olmak üzere tüm insanlığın ruhsal ve fiziksel sağlığına kavuşmasını sağlamak. İnsanlığın bilim adına sömürülmesine karşı çıkmak, tıbbın bir sektör olmasının önüne geçerek, tedavi ilmi olarak asli hüviyetine geri dönüşünü sağlamak, bütünleyici, tamamlayıcı ama en önemlisi önleyici tıbba geçiş için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, (Eğitim)

Helali ve haramı öğreten (temel referans alan) eğitim ve öğretimin yolunu açmak. Her yaştan insanın kemalatına giden yolda, her türlü eğitim ve öğretimine destek vermek. İlimin ve bilimin yeniden Müslümanların elinde neşet etmesini sağlamak. (ve böylece Yeni İbni Sinaların, Burunilerin, Cezerilerin, Uluğ Beylerin, Evliya Çelebilerin, Ali Kuşçuların, Harezmilerin, Cafer Bin Hayyamların, Farabilerin, Piri Reislerin yetişmesini sağlamak öncü olmak)

(Adalet)

Herkesin hakkını alacağı, hiçbir masumun suçlanmayacağı, hiç bir acizin umutsuzluğa düşmeyeceği ve haksızlık görmeyeceği, hiçbir suçlunun gücünden dolayı cezasız kalmayacağı adalet mekanizmasının kurulması için gerekli çalışmaları yapmak, (Faizle mücadele) İnsanlığın felaketine neden olan faiz sisteminin yerine herkesin hakkını alacağı “Adil Ekonomik Düzen”i inşaa etmek için gerekli çalışmaları yapmak, (Karzı Hasen) İnsanımızın acil maddi ihtiyaçlarında yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve dönüşümünü sağlamak, (İnsani Yardım) Zorda ve darda olan insanlara ayırım gözetmeksizin karşılıksız destekte bulunmak,

(Yoksullukla Mücadele)

Yoksulluğun ortadan kalkmasına katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

(Organizasyonlar ve teknik alt yapı)

Ülkemizde, Türk dünyasında ve İslam aleminde; yerel ve uluslar arası ilim, bilim, teknoloji, banka, sigorta, yardım kuruluşları, aile – gençlik – çocuk koruma organizasyonları, askeri organizasyonlar, para organizasyonlarının teşkil edilmesine destek olmak. İş bu kuruluşların kurulması, idamesi ve devam ettirilmesi için gerekli

https://www.4x4bet123.com/ https://www.4x4bet123.com/

(teknik – idari)

personelin alt yapısı için gerekli eğitimlerin hazırlanması, eğitim kurumlarının oluşturulmasını sağlamak ve katkı sunmak. ez cümle;

(Nihai Hedef)

"Önce Ahlak ve Maneviyat" sancağı altında, başta insanımız olmak üzere bütün insanlığın; Nizamların en güzeli Adil Düzene kavuşması, insanımızın (fiziken ve ruhen, madden ve manen) Selamete ermesi, faizin değil alın terinin esas alındığı Adil Ekonomik Düzenin inşaası ve insanlığın Refaha kavuşması, tarımda – hayvancılıkta, üretim ve tüketimde ve dahi insanın tüm yaşamında fıtratın esas alındığı, tıbbın bir sektör değil insanı esas alan gerçek tıp kimliğine kavuştuğu, helali ve haramı öğreten eğitimle insanımızın kemale erdiği, gençliğimizin - kadınlarımızın - tüm insanlarımızın ve aile yapımızın her türlü sapıklık ve sapkınlıktan korunarak Fazilet içinde bir yaşam sürdüğü, her yönüyle ve her alanda Yaşanabilir Bir Türkiye, tarihteki şanlı yerimizi yeniden alacağımız Yeniden Büyük Türkiye, savaşın değil Barışın, çatışmanın değil Diyalogun, çifte standarttın değil Adaletin, üstünlük ve tekebbürün değil Eşitliğin, sömürünün değil İşbirliğinin, baskı ve tahakkümün değil İnsan Haklarının özetle batılın değil Hakkın hakim olacağı, bütün insanlığın Saadet bulacağı Yeni Bir Dünya'nın kurulmasına katkı sağlamak ve kurmaktır.

Bugün ki köle düzenini yıkmak ve Yeni Bir Dünya kurmak zorundayız.

Bu nedenle; Hedefimiz ikinci Yalta Konferansını yapmak, Yeni Bir Dünyayı kurmaktır.

YENİ BİR DÜNYA VAKFI LOGOSU VE TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLER

Logomuza geçmeden önce Vakfımızın kuruluşu ile ilgili birkaç detayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz Erbakan Hocamız çok ince bir kişiliğe sahipti ve detaylara çok önem verirdi. Biz de bu haseble vakfımızı kurarken hocamızın bu kıymetli özelliğini göz önüne alarak bir çalışma yaptık.

Vakfımızın resmi başvuru tarihlerini Ağustos ayının son haftası yani zafer haftasında gerçekleştirdik. Senedimizi İslam’ın ve Türklerin Anadolu topraklarına girdiği Anadolunun fethinin yıldönümü olan 26 Ağustos’da notere ibraz ettik. Vakfımızın kuruluş sermayesini ise Erbakan hocamızla başlayan Milli Görüş tarihinin kuruluş yılı olan 1969’a atfen 196.900 tl olarak gerçekleştirdik.

Vakfımız dün resmi gazetede yayınlanarak resmen de ilan edilmiş oldu. Bugün ise Erbakan Hocamızın doğum gününde hem vakfımızın ilanını hem de ilk programımızı icra ediyoruz. Rabbim utandırmasın Tüm Bunları Yeni Bir Dünyanın kurulmasına vesile eylesin. Rabbim Yeni Bir Dünyayı kurmayı bizlere nasip eylesin.

Logomuza geldiğimiz de;

Logomuz “Hak Geldi Batıl Zail oldu” ayetini referans alarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda Hilal, Hakkı -Hakkı üstün tutmayı ve islam’ı temsil etmektedir. Hilal’in doğması ile firavunları batılı siyonizmi temsil eden pramitler yıkılmış, gözleri kırılmış kör edilmiştir. Hak gelmiş Batıl zail olmuştur.

Yıkılmış Piramit: Yeni dünyacılarının (eskimiş dünya) düzeninin çökeceğini, Kırılan Göz:

Siyonizmin hakimiyetinin kırılacağını, Çınar Ağacı: Yeni bir doğumu ve uzun bereketli bir ömrü, ve aynı zamanda ecdadımızı Söğüt Gövdesinde Doğuya ve Batıya Bakan Hilaller, Doğunun ve Batının hakimiyetini, Hilalin ucundaki Beş Yıldız

Üst kısımdaki küçük yıldız: Sevgi, Hoşgörü, Kardeşlik ve Barışı,

Alt Kısımdaki Küçük Yıldız: İnsan Hakları ve Hürriyetleri, Üst Kısımdaki Ortanca Yıldız: Adalet ve Gerçek Hak Anlayışını, Alt Kısımdaki Ortanca Yıldız: Refah ve Kalkınmayı,

BÜYÜK YILDIZ ise Saygınlık, İtibar ve Şerefi Bununla beraber, bu yıldızlar Vakfımızın beş ana çalışma alanını temsil etmektedir.

FAİZLE MÜCADELE ve ADALET FITRATIN KORUNMASI (HELAL GIDA – GERÇEK TIP) AİLE VE GENÇLİK (NESLİN KORUNMASI) EĞİTİM YOKSULLUĞUN ORTADAN KALDIRILMASI (İNFAK – KARZI HASEN –

YOKSULLUKLA MÜCADELE)

Logomuzda yer alan Üç Çınar Yaprağı ise küçük yaprak “Yaşanabilir Bir Türkiye”yi ortanca yaprak “Yeniden Büyük Türkiye”yi, en büyük yaprak ise “Yeni Bir Dünya”yı, temsil etmektedir. Rengimiz özgürlüğü, Yeni Bir Dünya yazısının altında ve üstünde bulunan iki çizgi Fırat ve Nil’i temsil etmektedir. Yine bu iki içindeki Yeni Bir Dünya yazısı biz buradayız ve yeni dünyacılara geçit vermeyeceğiz onların terör devletlerini tanımayacağımız ve biz varken asla bu alanda olamayacaklarını anlatmaktadır. Ve en genelde

Büyük Hilal Ve Dünya Haritası ve ağacın gövdesinde belirgin hale getirilmiş Türkiye haritası;

Ahlak ve maneviyatı, Şefkati, Milli ve Manevi değerlerimizi ve Türkiye’miz merkezinde, Türkiye’miz öncülüğünde Hak ekseninde kurulacak Yeni Bir Dünyayı temsil etmektedir.

Rabbim logomuzdaki manaları, sizlerle beraber, hep beraber hayata geçirmeyi bizlere nasip etsin.

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER