VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 19 May 2021 12:54:08

0 Yorum

Kez Okundu.

Kainat Neden Yaratıldı

KAİNAT NEDEN YARATILDI?

Başımızı gök yüzüne çevirip baktığımız zaman ne görüyoruz? Sonsuz bir kainat, sonsuz bir güzellik, sonsuz bir nizam, o kadar büyük bir kainat ki, içersinde bir yıldızın ışığı diğer bir yıldıza 100 milyon senede bile gidemiyor.

Işığın bir saniyede 300 bin km. yol kat ettiğini düşünecek olursak bu ne büyük azamettir Ya Rabbi! Cenab-ı Hak insanlara bir esere bakarak bu eserin sahibi hakkında fikir edinme kabiliyeti vermiştir.

Bir resime baktığımız zaman bu resimi yapan kimsenin çocuk mu?,

Olgun bir insan mı?,

Sinirli mi?,

Huzurlu mu?

Olduğunu anlamak mümkündür.

İşte bunun gibi bu kainata baktığımız zaman en ufak bir yerinde bir aksaklık bulunmayan, bir uyumsuzluk olmayan, şurada da müteahhidin parası yetişmemiş burayı da idare edivermiş sen de oraya bakmayıver kardeşim, denmesine ihtiyaç duyulacak en ufak bir kusur bulunmayan bu kainatın yaratıcısı da elbette her türlü kusurdan münezzeh sonsuz Kemal sahibi olan Rabbimiz'dir.

Dolayısıyla etrafımıza bakındığımız zaman yaratıcımız olan Rabbimizin Kemal sıfatıyla muttasıf olduğunu idrak etmememiz mümkün değildir. Rabbimiz her türlü eksikten, noksandan münezzehtir. Sonsun Kemal sahibidir. Bir hadisi kutside Cenab-ı Hak bildirmiştir ki: "Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi murad ettim. Beni bilsinler diye mahlûkatı yarattım." (Keşfu'l-Hafa, C.2-5-132, H.No: 2016)

Bir yerde çok kıymetli bir hazine olsa, ama onu kimse bilmese; diğer yerde ise bir hazine olsa kendisini bilecek bir kainatı yaratsa ve bilinse elbette ikinci hâl birinciye nazaran daha büyük bir "KEMÂL" ifade eder. Rabbimiz ise sonsuz kemâl sahibidir.

Hadis-i Kutside de bildirildiği gibi; işte bu yüzden bu kainat yaratılmıştır. Eğer bu kainat yaratılmasaydı Rabbimizin Kemal sıfatında noksanlık olurdu. Yaratılan bu kainatta cemadat var; canlı nebatlar, hayvanlar ve insanlar var. İnsan yaratılanın en mükemmeli, en şereflisidir (Eşref-i Mahlûkat) tır.

İNSAN NİÇİN YARATILDI?

İnsanın bütün diğer yaratılanlardan, nebatlardan ve hayvanlardan üstün olmasının temelinde Cenab-ı Hakkın ona verdiği dört önemli meziyet bulunmaktadır. Bunlar, insana verilen;

1. Doğru ile Yanlışı (Bu meziyetten İlimler doğmuştur)

2. Güzel ile Çirkini-İyi ile Kötüyü (Bu meziyetten Dinler doğmuştur.)

3. Faydalı ile Zararlıyı (Bu meziyetten Ekonomi doğmuştur.)

4. Adalet ile Zulmü (Bu meziyetten Siyaset ve Hukuk Doğmuştur.) ayırabilme meziyetleridir Diğer mahlukatta bu kıymetli meziyetler yoktur. Bunun için bir insan bu meziyetleri ne derece süratle ve isabetle kullanabilirse o insana o derecede akıllı diyoruz.

Bir insan bu 4 temel meziyete ve akıla sahip olunca o insanda iman olur. İnsanı yücelten işte bunlardır: Akıl, iman ve 4 temel meziyet. Eğer İnsan gibi mükemmel bir mahluk yaratılmasaydı bu Rabbimizin sonsuz Kemal sıfatına uygun düşmezdi. Çünkü bir çok güzellikler yaratılmış ama bunu gören, sezen yok. Bu bir eksiklik olurdu. Ondan dolayı, insanın yaratılması Yüce Rabbimizin sonsuz Kemal sıfatının bir gereğidir

 İNSAN BU DÜNYADA NEDEN İMTİHAN EDİLİYOR

 Rabbimizin Kemal sıfatıyla birlikte bir de Âdil sıfatı var. İşte bundan dolayı; yani mahlukatın bir çeşidi olan insanoğluna diğer mahluklardan farklı olarak bu kıymetli meziyetler emanet edilip verilince Adalet gereği insanoğlunun imtihan edilmesi gerekmiştir.

Nitekim bir insanın çok kıymetli ve paha biçilmez bir pırlantası olsa bunu uzak bir yerdeki bir kimseye göndermesi gerekse "Ahmet! kilerde bir taş var al bunu falanca yerde filanca kimseye götür ver" diyemez.

Taş paha biçilmez değerde olduğu için, uzun uzun düşünür, araştırır, en uygun bir kimseyi bulur. Ona uzun uzun tenbihatta bulunur "Bu taş çok kıymetlidir, paha biçilmez kıymettedir.

Bunu gözünden ayırmayacaksın, yatarken karşına koyacaksın, üstündeki ipek örtüyü açmayacaksın...vs." eğer Ahmet bu tenbihatlara dikkat eder, emaneti gönderilmesi icab eden yere sağlam olarak ulaştırırsa ona aferin denir ve bir mükâfat verilir. Yok eğer bütün bu tenbihata rağmen taşı kaybeder veya çaldırırsa o zaman da Ahmet'e çok büyük bir ceza verilmesi zaruri olur.

Çünkü Adalet böyle gerektirir. İşte onun için bu kıymetli meziyetlerin kendisine verilmesi dolayısıyla insanoğlu, "Rabbimiz Adil olduğundan" imtihan edilmek mecburiyetindedir. Biz dünya hayatına, bu imtihan için geliyoruz. İmtihan oluyor ve gidiyoruz. Cenab-ı Hak bu imtihanda hepimize yüz aklığı ve muvaffakiyet versin İnşaallah. Amin.

İNSAN DÜNYADA NASIL İMTİHAN OLUYOR?

Cenab-ı Hak insanoğlunun bu dünyada, ona verdiği kıymetli meziyetlerden dolayı nasıl imtihan ediyor. "Kim 2 m.den daha yüksek atlarsa onu cennetime koyarım" veya "Kim 100 m.yi 15 sn.den daha çabuk koşarsa onu cennete koyarım." diye mi imtihan ediyor? Haşa! Böyle bir imtihan çocukça bir imtihan olurdu.

Eğer imtihan böyle yapılsaydı, hatta hayvanların pek çoğu insanlardan daha başarılı olur cennete girmeye hak kazanırlardı.

Peki bu imtihan nasıl oluyor?

Bu imtihan; Bir insan, iyi midir?, kötü müdür? esasına göre yapılmaktadır. Yani bu imtihan en ulvi, en kıymetli, en yüksek bir gaye bakımından yapılmaktadır. İyi İnsan Olmak Nasıl Mümkündür? Bir Hadis-i Şerifte "Hayrun nas men yenfeûn nas" buyurulmaktadır. Yani "insanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır." (el-Camiu's-Sağır Şerhi Feyzül-Kadir, Hadis No: 4044) İyilik kendi kendine olmaz. Başkasına faydası dokunmakla olur.

En büyük fayda, en büyük iyilik herkesin, bütün insanların iyiliğini isteme ve bu yolda elinden gelen gayretle çalışmaktır. Yani bütün insanların Dünyada da, Ahirette de mesut olmalarını istemek ve bu yolda bütün gücüyle çalışmaktır. Bundan dolayı, İslam Dininin özü: "Hâlıki Tâzim, Bütün Mahlukata, Allah'ın kulları olduğu için, şefkattir". "Yaratılanı severiz, Yaratandan ötürü!" İslam dininin temeli "iyilik" tir. Sadece insanlara değil, bütün mahlukata şefkat, bu arada çevreye, bütün nebatlara, hayvanlara şefkat İslam dininin temelini oluşturur.

Bunun için Kur'an-ı Azimüş-Şan "Bismillahirrahmanirrahim" ile başlıyor. Yani Cenab-ı Hakkın Rahman ve Rahim ismi şerifleriyle başlıyor. Rahman demek: herkese, bütün mahlukata şefkati olan, rahmeti olan, esirgeyen, bağışlayan demektir. Cenab-ı Hakkın sonsuz ismi şerifi vardır. Kur'an-ı Azimüş-Şanda bunlardan 99'tanesi zikredilmiştir.

Bunlara "Esma'ül Hüsnâ" denir. Bu mübarek isimlerin içerisinden başka sıfatların zikredilmeyip de Kur'an-ı Azimüş-Şan'a başlarken Rahman ve Rahim isimleriyle, sıfatlarıyla başlaması, İslam Dininin temelinin iyilik olduğunu, şefkat olduğunu, merhamet ve rahmet olduğunu göstermektedir.

Esasen İslam Kelimesinin manası ise "silm" kökünden gelmektedir. Yani (iyilik, barış, kardeşlik, selamet, huzur) demektir. Ve yine (Hz.Muhammed S.A.V.) "Rahmeten Lilâlemin" olarak gönderilmiştir. Yani sadece insanlar, nebatlar ve hayvanlar için değil bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Bütün bu temel esaslar İslam dinin temelinin iyilik olduğunu ve yeryüzündeki bütün insanların saadeti için gönderilmiş olduğunu açıkça göstermektedir.

https://www.4x4bet123.com/ https://www.4x4bet123.com/
Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER