VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 26 December 2021 17:32:40

0 Yorum

Kez Okundu.

Erbakan Diyor ki Ortak Pazar

Erbakan Diyor ki:ortak pazar

 H24/ Makale | Türkiye Muhterem okurlarım, bilindiği gibi ‘Yeniden Refah Partisi’ siyasi hayata doğmuş bulunmaktadır.

Bilindiği gibi her ferdin siyasetin gereği olan vazifelerinden birisi de, kurulmuş bulunan partilerden bir tanesine intisap etmek ve ülke siyasasına ait arzu ve temennilerini dile getirmek, demokratik cumhuriyet sisteminin vazgeçilemez unsurlardan anayasaca kabullenilmiş şartları haiz partilere katılarak, ülkenin ihtiyacı olan gayretleri göstermeyi, yine ülke aleyhine olması mümkün olan yanlışları ve kast olunan kötülüklerin karşısında durmak suretiyle üstüne düşeni yerine getirmeyi vazife addeder.

Yazımızın başlığında yer alan ifadatın 1970 yılında, TBMM’nin de, 1969 seçimlerinde Konya’dan üç milletvekili çıkaracak kadar oy alıp, bağımsız milletvekili olan merhum Necmettin Erbakan Hocamız’ın TBMM’de esselamünaleyküm ifadesiyle başlattığı 15 Mayıs 1970 tarihli müzakereler esnasında söz alıp, 3 gün süren adeta meclise AET yani Avrupa Ekonomik Ortaklığı hakkındaki muhteşem konuşmasının tesiri hâlâ sürmektedir.

Daha sonraları ‘Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mecliste Ortak Pazar’ adıyla kitaplaştırılmış, merhum Hocamız’ın ‘bir bilim konferansı olarak takdim ettiği konuşmasını, Arap Baharı denilerek Ortadoğu’yu ve bilhassa İslam dünyasının her bir ülkesini ve topraklarını emperyalist, siyonist ve ırkçı anlayışın vahşetini yıllardır çeşitli şekilde sürdürmekteyken düşünce dünyamızda bir dünya savaşı daha kucağımıza vermek isteyenlere karşı günümüzden 49 sene önce yapılmış meclis konuşmasının hiç değilse bazı bölümlerini, yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek demeden müessir olduğunu hatırlatmak istediğimiz o millici konuşmanın, yeni nesillere ulaşmasını temin için bu sütunda kendimi vazifeli addediyorum. Arz ve takdim ederim.

Fiemanillah.

GÜNDEME GEÇİŞ

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan’ın, müşterek pazar konusundaki tasarruf ve tutumlarından dolayı anayasanın 89. maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi:

BAŞKAN:

Önergeyi okuttuktan sonra önerge sahibine, gruplar adına söz isteyen grup sözcülerine ve hükümete söz vereceğim. Önergeyi okutuyorum.

ERBAKAN’IN ÖNERGESİ

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına: Müşterek pazar konusundaki tasarruf ve tutumlarından dolayı hükümet hakkında gensoru açılmasına dair önerge.

MÜŞTEREK PAZAR NEDİR?

Müşterek pazar, malum olduğu üzere, altı Batı Avrupa ülkesinin aralarında birleşerek tek bir devlet olması gayesi ile giriştikleri bir harekettir.

Bu harekete 19. asırda, Almanya’da mevcut birçok prenslerin aralarında gümrük indirimleri tatbik etmek suretiyle bilahare siyasi olarak birleştikleri tarihi tecrübesi göz önünde bulundurularak, önce iktisadi bir bütün teşkil etmeye matuf adımlarla girişilmiş, 25 Mart 1957’de Roma Antlaşması imzalanarak Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında ‘müşterek pazar’ mekanizması işletilmeye başlanmıştır.

Müşterek pazar, üye memleketlerin siyaseten tek bir devlet olmalarını nihai gaye olarak öngörmektedir. Atılan adımlar bu gayeye göre tanzim olunmaktadır. Müşterek pazarda üye memleketlerin her birinin milli hüviyeti yerine önce milliyetten tecrit edilmiş, umumi iktisadi mefhum ve hareketlerin yerleşmesine çalışılmakta ve bunun neticesi olarak da ortada sermaye iş görmekte ve fakat bu sermayenin ne için ve sonunda hangi ideolojik gayelere hizmet edeceği sorulamamaktadır.

Bu yönü ile müşterek pazar Avrupa’dan çok Amerika’daki, bazı malum sermaye çevrelerinin işine yaramaktadır ve tatbik mevkiine konuluşundan takriben 12 yıl sonra, Avrupa’nın meskur sermaye çevresi hesabını çalıştırılmasını müncer olan neticelerini vermeye başlamıştır.

Müşterek pazarın bugüne kadar ki, tatbikatında, Avrupa’nın takriben 3000 büyük firması Amerikan sermayesi tarafından satın alınmış olup, bu firmaların Amerika’ya yılda net kâr transferleri 13 milyar dolar mertebesine erişmiş bulunmaktadır.

Bugün bizzat müşterek pazar memleketleri düşünürleri, bu neticelere karşı reaksiyon göstermeye ve şikâyete başlamışlardır. Fransa’da devlet, Fransız şirketlerinin hisse satışlarını kontrol altına almış ve önemli müesseselerin hisse senetlerinin büyük yabancı sermaye çevreleri tarafından satın alınmalarına mani olucu tedbirler getirerek, müşterek pazarın ana gayelerine zıt hareketlere tevessül etmeye başlamıştır.

(Gelecek yazımız: Türkiye Batı ile ancak ‘İkili Ticaret Antlaşması yapabilir!) olacaktır.

https://www.facebook.com/rhvmimarlik/ https://instagram.com/h24haber?igshid=zq8vz8puuo1z
Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER