VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 31 July 2022 18:18:15

0 Yorum

Kez Okundu.

Beşeri Benzerlikler

BEŞERİ BENZERLİKLER

H24/ MAKALE / Metin Hasırcı

Sarı renklilerin yüzleri sarı olup, yanaklarında elmacık, kemikleri çıkık olup, gözler çekik, saçları ise diktir. Sakalları seyrek olup, kafaları kısadır. Asya’nın doğusunda, Çinliler, Japonlar, Tatarlar, Moğollar, Macarlar, Türkler yani, Turani kavimler sakindirler. Cinsi esved, yani siyah renklilerin, dudakları kalın, burunları yassı, saçları kıvırcık ve kafaları uzundur. Afrika’daki, zenciler ile esir ticareti sırasında, Amerika’ya gönderilen zenciler bu cinsdendirler. Cinsi ahmer, yani kızıl renklilerin bakıra benzer renkleri, boyu endamı sarışınları andırır. Bunlar, cinsi esfer, yani sarışın ile cinsi esved, yani siyah renkli karışımından meydana gel dikleri kabullenmekte, Amerika’nın ilk zaman kavimleri, bu bakır renklilerdir.

KAVİMLER

Yerleşik kavimlerin hemen hemen hepsi beyazdırlar. Diğer cinslere mensup bazı insanların tarihin ilk zam anlarında yaşayan insanlar gibi vahşette kaldıkları görünür. Sarıderililerden olan Çinliler kendilerine mahsus bir medeniyet, bir hükümet kurmaya muvaffak olmuşlar, fakat Asya’nın ta öbür ucunda bulunduklarından dolayı diğer kavimlerle bir ve beraber olamamışlardır. İlk yerleşik kavim; Asya ile Afrika arasında görülmüştür. Bunlarda Nil nehri vadilerinde yaşayan Mısırlılardır. Fırat vadilerinde ise, Geldaniler olduğu görülür. Bu iki kavim ziraatla meşgul olmuşlardır. Fak at bunların menşei yani kaynakları hakkında kesin bir malumat elde edilememiştir. Mısırlılardan sonra, Hz. İsa (S)’dan önce, 20. ve 15.asırlar arasında, Asya dağlarından, birçok kabileler, Asya’nın batı bölgeleri ne ve Avrupa’ya da yayılmaya başlamışlardır. Bu kabileleri başlıca üç büyük kavime ayırmak mümkündür. Bunlar; Türkler, Sami kavmi, Ari kavmi veya Hind ve Avrupailerdir.

Türkler, Samiler ve Ari’ kavimleri arasında çok belirgin, farklılıklar yoktur. Bunlardan son ikisi yani Sami ve Ari’ler beyaz cinsin mensubudurlar. Bu sınıflara mensup olanların yüzleri beyzi (oval),hatları muntazam, derilerinin rengi açık renk olup, burunları düzgündür. Sami Kavmi'nin mensuplarının da, Ermenistan ta raflarından gelmiş oldukları sanılmaktadır. Bunların ö ne çıkan vasıfları, düşünce tarzları ve bilhassa lisanları yani dilleridir. Sami kavminin olsun, Ari ırkının olsun, lisan bakımından aralarında doğan ihtilaf, bu iki kavmi birbirine muhalif kılan, tefrikaya yol açmıştır.

Asya’da; Hintliler ile İranlı’lar, Avrupa’da, Yunanlılar, İtalyanlar, İspanyollar, Almanlar,İskandinavyalılar, İslavlar (Rus, Polonya, Sırp), Ari ırktan olup, Araplar, Yahudiler, Suriyeliler Sami ırkındandır.

Ezminei kadime dediğimiz çok eski zamanlarda, Babilliler ve Asuriler, Finikelilerle, Mısırlılar  Sami kavmin den olmadıkları halde, kimisi ırkı Ariyeden, kimisi ise, Sami lisanından birini konuşabilmektedir. Mesela bir zenci, İngiliz olmadığı halde İngilizceyi konuşabiliyor . Bütün bunlardan dolayı lisan meselesini o kadar mühim bir ayrılık sebebi olduğu iddiasının doğru olmadığı göz önüne alınmalıdır. Lisan ile cinsiyet arasında bir münasebet olmadığı gibi, ırk ile kavim arasında da  bir irtibat yoktur. Bu gün her biri büyük bir millet adını almış bulunan kavimler, muhtelif cinslerden müteşekkildir. Bir kavme mensubiyeti olanlar, aynı cinse men sup değildirler.(38)

BEŞERİYETİN SURETİ TEKAMÜLÜ           

 (İnsanlığın İlerleme Yolundaki Adımları)da, diyebileceğimiz bu bölümde bakalım neler söyleniyor:

 

Tarihin çok eski zamanının az bilinen döneminde var olan vahşetin, tarihin başlangıcını müteakip, bir tekamüle yani terakkiye daha günümüze yakın deyimle il eri hamle ve modernizme yürüyen başlangıca ayak basmaya koyulmuştur. Konulan nizam ve itikat edilen, inançların bir kaide haline getirilmesini evvel beevvel aile içinde konduğunu ileri sürebiliriz. Aile için tanzimler, uyulması gereken kaide, kural haline gelince, elbette ki bu ailelerin meydana getirdiği cemiyette toplum kaidelerini koyabilme aktarıcılığını yüklenmeye hazır hale geldiğini göstermektedir. Fiemanillah.

https://www.facebook.com/rhvmimarlik/ https://instagram.com/h24haber?igshid=zq8vz8puuo1z
Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER